English Language Learners

PolskiWydział Oświaty dokłada starań, aby spełnić potrzeby uczniów, którzy mówią w domu językiem innym niż angielski i w chwili przyjścia do szkoły nie władają biegle angielskim: określa się ich jako „uczących się angielskiego”, (English Language Learners, ELLs). Biuro ds. uczących się angielskiego (Office of English Language Learners) zapewnia równy dostęp do doskonałej edukacji wszystkim ELLs, byłym ELLs, imigrantom i ich rodzinom. Rygorystycznie dokształcając nauczycieli, personel i kadrę kierowniczą, sprzyjając zaangażowaniu rodziców, ulepszając materiały pomocnicze i tworząc rozwiązania przystosowane specjalnie dla różnych grup ELL, tworzymy ustrukturowane środowisko nauczania, zogniskowane na osiągnięciach akademickich, rozwoju biegłości językowej i na harmonii międzykulturowej.

W mieście Nowy Jork prowadzimy programy dwujęzyczne (Transitional Bilingual Education and Dual Language), które rozwijają biegłość uczniów w ich językach rodzimych i przyswajanie wiedzy, budując jednocześnie ich umiejętności społeczne i akademickie w języku angielskim. Prowadzimy także programy angielskiego jako drugiego języka (English as a Second Language, ESL), stosujące strategie rozwoju znajomości angielskiego oparte na wykorzystaniu języka ojczystego, dzięki czemu uczniowie przyswajają sobie język i wiedzę po angielsku. Po więcej informacji na temat programów ELL kliknij tutaj. Poniżej znajdują się linki (łącza) do innych ważnych dokumentów.

Z tej ankiety, wypełnianej przy zapisie dziecka do szkoły, personel szkolny dowiaduje się, jakiego języka dziecko używa w domu, co pozwala stwierdzić, czy dziecku przysługują usługi ELL.

Ankieta identyfikująca język używany w domu (Home Language Identification Survey)

W każdym roku, w którym Państwa dziecku przysługują usługi ELL, szkoła musi udostępnić poniższą ankietę i formularz, aby umożliwić Państwu wybór odpowiedniego programu dla swojego dziecka.

Ankieta dla rodziców i formularz wyboru programu (Parent Survey and Program Selection Form)

Po ustaleniu, czy dziecku przysługuje pomoc językowa jako uczącemu się języka angielskiego, powinni Państwo otrzymać jeden z poniższych listów informujących o decyzji w tej sprawie:

List o umieszczeniu w programie (Placement Letter)

List o uprawnieniu do korzystania z programu (Entitlement Letter)

List o kontynuacji uprawnienia (Continued Entitlement Letter)

List o braku uprawnienia (Non Entitlement Letter)

List przejściowy (Transition Letter)