Schedules1701 FULTON AV
Bronx, 10457

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:44 AM
3:04 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:44 AM
3:04 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:44 AM
3:04 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:05 AM
2:54 PM
8:44 AM
3:04 PM