PSPoem

"I Love My Life," Jehmel Fair, Second Grade, PS 499Q

I love my life
when I go to 'Splish-Splash'.
I love my life
when I sell my books.
I love my life
when I play games.
I love my life
when I tell the truth
and listen.