PSPoem

"Who Am I?," Shabana Khan, Second Grade, PS 811Q

I am happy!

I am cute!

I am thankful!

I am beautiful!

I am pretty!

I have long braids!

I am SHABANA!

BY

Shabana Khan